תקנון רכישה


1. כללי

1.1. שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.ghostek.co.il (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י מ' בריבוע סחר בע"מ (להלן: "החברה") או מי מטעמה, האתר נועד לאפשר רכישה של אביזרי טלפון סלולאריים מתוצרת GHOSTEK. (להלן: "Ghostek"), מידע אודות המוצרים ושירותים שאנו מספקים, חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ואביזרים, מידע אודות סניפים ונקודות מכירה, ועוד.

1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישת המוצרים שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה בעניין זה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעותו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה ויוצרת מצג שיש לך סמכות חוקית להסכים לתנאי שימוש אלה בשמך ובשם כל צד אותו אתה מייצג. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו אינך מורשה להשתמש באתר זה והנך מתבקש להתנתק ממנו לאלתר.

1.4. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של החברה ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר, ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

1.5. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.6. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לפרשנות התקנון.

2. בעלות בתכנים

2.1. תכנים המופעים באתר מוגנים בזכויות יוצרים על פי חוקים לאומיים ואמנות בינלאומיות והנם קניינה Ghostek בלבד. כל הזכויות בתוכן שמורות, למעט זכויות המוענקות במפורש (ככל שישנם כאלה). יצירה מחדש, העתקה, הפצה, או אחסון של חלק מהתוכן או כולו בכל צורה שהיא בלא הסכמה מראש בכתב מחהברה אסורה, מלבד בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון.

2.2. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

2.3. החברה מסכימה לגלישתך בדפי האתר במחשב שלך ו/או להדפסת העתקים של תמציות מתוך דפים אלו לשימושך האישי בלבד, לא למטרות מסחריות וכל עוד המותג "Ghostek" ושם האתר מופיע, אלא אם כן אושר הדבר בכתב ע"י החברה. שימוש במסמכים מסוימים הכלולים בדפי האתר עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים אשר מצוינים באותם מסמכים.

2.4. שימוש בתכני האתר שלא בהתאם לתנאי תקנון זה עשוי להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של החברה אוGhostek ו/או ספקי התוכן של החברה, ובמקרה שכזה, כל אחד מהגופים הנ"ל עשוי לנקוט בצעדים משפטיים על מנת להגן על זכויות אלה.

2.5. אינך רשאי להחליף, לשנות, למכור, לעסוק בהנדסה הפוכה או להעביר דבר כלשהו המוצג באתר. מותר להשתמש בהודעות לעיתונות ובמסמכים אחרים המסווגים כציבוריים לתקשורת פומבית ובלבד שתציין את מקור המידע.

2.6. אתה תהיה אחראי באופן מלא על כל פעולה שתבוצע באתר תחת שם המשתמש שלך, לרבות תשלום בגין מוצרים שיירכשו או הפרת תנאי האתר או כל דין. כמו כן אנו נהיה רשאים לחסום את הגישה שלך לשירותים המסופקים באתר או חלקם במקרה של חשש לעבירה על הדין או בשל הפרת תנאי שימוש אלה או בשל הפרעה לפעילותו התקינה של האתר

3. רכישת המוצרים

3.1. החברה מאפשרת לך לרכוש את המוצרים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.

3.2. באתר יוצגו המוצרים המוצעים למכירה, מפרט כל מוצר, מחיר כל מוצר, האחריות הניתנת על המוצר, זמן אספקתו וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי דין ופרטים נוספים, ככל שהחברה תמצא לנכון. לפרטים נוספים ובירורים, מעבר לאלו המופיעים באתר, ניתן לפנות לחברה בכל ערוצי הפניה , כפי שמופיעים באתר.

3.3. ההצעות הנן לזמן מוגבל ואנו רשאים להסירן או לשנותו בכל עת, ללא הודעה מראש. רכישת מוצרים ו/או שירותים מסוימים או משך הזמן למימוש רכישה או צפייה או שימוש בשירותים מסוימים עלול להיות מוגבל בזמן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נהיה רשאים לבטל התקשרות, לרבות מכירה, אם יתברר לנו כי נפלה טעות סופר או טעות חריגה אחרת בהצגת פרטי השירות או המוצר לרבות המחיר או פרטים אחרים.

3.4. כל המחירים המפורטים באתר נכונים ליום פרסומם בלבד והחברה תהיה רשאית לעדכנם מעת לעת. מחירים אלו ותנאי השירותים שאנו מציעים ומספקים משתנים לעתים קרובות. עליך להתעדכן לגבי המחיר העדכני ותנאי השירות לפני ביצוע כל שימוש או רכישה.

3.5. ביצוע פעולות באמצעות האתר (לרבות: הזמנת מוצרים או שירותים, שינויים וביטולם, ביצוע תשלומים, עדכון אמצעי תשלום וכיו"ב). מותנה בהיותך בגיר (מעל גיל 18) וכן בהיותך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

3.6. המחירים המוצגים לצד המוצרים השונים כוללים מע"מ.

3.7. המבצעים המופיעים ו/או שיופיעו באתר מפעם לפעם הינם ייחודיים לאתר ואינם מחייבים את החברה בכל הנוגע לרכישות שיבוצעו שלא באמצעות האתר..

3.8. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, עשוי להיות חשוף להליכים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים.  

3.9. במקרה בו לא אושרה ההזמנה ע"י חברות האשראי תקבל הודעה מתאימה. במקרה שכזה, לצורך השלמת הרכישה יידרש ממך ליצור קשר עם חברת האשראי לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההזמנה.

3.10. אישור ההזמנה ואספקתה כפוף גם להיותו של המוצר במלאי, לאימות נתונים ובדיקות נוספות של החברה. במקרה ובו לא תוכל לעמוד החברה בהזמנה כפי שהוזמנה, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות האתר, לא תבוצע ההזמנה, לא יגבה כל תשלום בגינה והנך מוותר בזאת על כל טענה כנגד החברה בעניין זה.

3.12. מועדי המשלוח יימנו רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי ומשלוח אישור הזמנה ע"י החברה. במידה ולא פעלת להסדרת אישור חברת האשראי בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

3.13. ניתן להזמין מוצרים אך ורק ליעדים בישראל ומעבר לקו הירוק ולאזורים שאליהם לא ניתן להגיע באמצעות דואר שליחים. ולטובת לקוחות המעוניינים להשתמש במוצרים עם מפעילי רשתות סלולאריים ישראליים. חל איסור להזמין מוצרים באתר עבור יעדים ולקוחות מחוץ לישראל.

3.14. כל הזמנה מוגבלת לרכישה של עד חמישה יחידות מוצרים בלבד. במידה ותחפוץ לרכוש יותר מחמישה יחידות של מוצרים יהיה עליך לעשות זאת באמצעות הזמנות נוספות.

4. אספקת המוצרים

4.1. המשלוחים הינם בתחומי מדינת ישראל בלבד וכפופים לנגישות סבירה ברמת תשתיות, הגבלות, מצב ביטחוני וכו'. בעניין זה יובהר כי ייתכנו עיכובים במועד ההזמנה עקב סיבות שאינן תלויות בחברה ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו'), מפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו') ועיכובים הנובעים משביתות לרבות שביתה בשירותי דואר ישראל, ולמזמינה לא יהיו טענות נגד החברה בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמינה מחובתה לשלם בעבור הזמנתה.

4.2. החברה מתחייבת לספק רק מוצרים ששולמו במלואם באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, בהתאם לתנאי האספקה הנקובים לצד המוצרים שנרכשו באתר.

4.3. החברהו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לך בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצרים – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. בכל מקרה תוגבל אחריותה של החברה בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים שנרכשו באתר לנזקים ישירים, ככל שייגרמו, עקב מעשה או מחדל של החברה או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידיך. איחור באספקה של פחות מ-7 ימים ממועד האספקה לא ייחשב איחור לצורך תקנון זה.

4.4. החברה תעשה מאמץ לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית במועד הנקוב בעמוד המוצר, ואולם באזורים אלה יתכן עיכוב של עד 14 יום ממועד האספקה הקבוע בעמוד המוצר. עיכוב בשל מגבלה ביטחונית כאמור לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר. במקרה בו לא ניתן לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה ו/או הספקים ישתדלו לספק את המוצר למקום סמוך לאחר תיאום מראש עמך.

4.5. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה.

4.7. התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו החברה מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים, לפי העניין, יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר. ויודגש, משלוח באמצעות חברת המשלוחים יעשה עד ביתך, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיו"ב, עשויה ההזמנה להיות מסופקת לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיו"ב , ותתקבל על כך הודעה.

4.9. בעת אספקת ההזמנה, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

5. שירות לקוחות

בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, כולל בנוגע למפרט הטכני של המוצרים, תפעול המוצרים והאחריות הניתנת בגינם, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי המכירות של החברה בטלפון המופיע באתר.  

5.1. תנאי השימוש בצ'ט – החברה שומרת לה את האופציה להעמיד לרשותך מעת לעת שימוש בשירות צ'אט לצורך פניה בנושאים שונים הקשורים לשירותי החברה. אפשרות השימוש היא מציוד תומך בלבד, מחייבת חיבור לרשת האינטרנט ועשויה להיות כרוכה בחיוב בגין עלויות גלישה, בהתאם להסכם שלך עם הספקים הרלוונטיים.

5.2. השימוש בצ'אט הינו באחריותך הבלעדית. אנו לא נישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף) הפסד אובדן או הוצאה שיגרמו למי מהמשתמשים הקשור במישרין או בעקיפין עם הצ'אט או השימוש בו. מבלי לגרוע מכך החברה, עובדיה ומנהליה אינם אחראים בשום אופן, במפורש או במרומז, למידע המצוין בצ'אט ואו מידע מאתרי אינטרנט אחרים או מרשת האינטרנט בכלל, לאמינותו ו/או לדיוקו ו/או לשמישותו ו/או לשימוש הנעשה במידע ו/או בצ'אט.

5.3. אנו מי מטעמנו לא נישא באחריות במקרה של תקלה הקשורה במישרים או בעקיפין לצ'אט ובכלל כך לא נהיה נישא בכל אחריות בגין אי יכולת לקיים את הצ'אט או אי יכולת לקיימו באופן תקין. הנך מצהיר ומתחייב, כי לא תפרסם בצ'אט כל תוכן פוגעני ו/או תוכן המפר זכויות יוצרים ו/או הפוגע בפרטיותו של אדם כלשהו ו/או כל תוכן הנוגד כל דין. אנו נהיה רשאים על פי שיקול דעתנו המלא והבלעדי להפסיק את הצ'אט ו/או למחוק באופן מידי כל פנייה שהועלתה לצ'אט ו/או לא לאשר העלאתה של תגובה כלשהי לצ'אט ו/או להפסיק את השתתפותו של משתמש כלשהו בצ'אט לאלתר, בכל מקרה של חשש לשימוש לרעה או במקרה של חשש להפרת הוראות הדין וזאת ללא כל הודעה מראש. ידוע לך ואתה מסכים לכך, כי אנו שומרים על זכותנו לחשוף את זהות המשתמש (או כל מידע אחר) במקרה של פעילות משטרתית או משפטית כנגד המשתמש ו/או מי מטעמו או בכל מקרה אחר בכפוף לכל דין.

5.4. אנו רשאים לשנות או לעדכן, להוסיף או לגרוע מהצ'אט או מהמידע הנמצא בו. אנו רשאים להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתנו המוחלט והבלעדי, את שירות הצ'אט. כמו כן נהיה רשאים לשנות את תנאיו בהודעה אשר נפרסם באתר. מוסכם בינינו כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתמשים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הצ'אט כאמור. בנוסף, נהיה רשאים לעדכן מעת לעת את דרישות הציוד התומך.

6. כשרות להשתמש באתר

6.1. הנך רשאי לרכוש מוצרים באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

6.1.1. הנך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. קרי, מעל גיל 18. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

6.1.2. הנך בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

6.1.3. הנך בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

6.1.4. הנך בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

6.2. מבלי לגרוע מהאמור לסעיף 6.1 לעיל, לחברה תהא רשאית למנוע רכישת מוצר באתר, באמצעות חסימתך בכל אחד מהמקרים הבאים:

6.2.1. ביצעת מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

6.2.2. הפרת תנאי מתנאי התקנון.

6.2.3. מסרת בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

6.2.4. ביצעת מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.

6.2.5. קנית את המוצר עבור לקוח מחוץ לישראל.

6.2.6. בכוונתך לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג' ו/או לסחור בו.

7. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

7.1. כדי לרכוש איזה מהמוצרים, עליך למלא את פרטיך כאמור לעיל. מידע זה מועבר לחברה לשם ביצוע הרכישה.

7.2. החברה אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע"י המוביל או השליח במידע שיועבר לו לצורך ביצוע המשלוח אליך.

7.3. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש נוסף במידע ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

7.4. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

7.5. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן.

7.6. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי העברת מידע באינטרנט אף פעם אינה מאובטחת ופרטית לחלוטין. הנך מבין כי כל מידע או מסר שתשלח אל האתר עלול להיקרא או להילכד על ידי אחרים.

7.7. סיסמאות או שמות משתמש, ככל שיינתנו, נועדו לשימושך הבלעדי ואין להעבירם לאחרים. אתה אחראי לשמור על סודיות הסיסמה ואתה אחראי, באופן מלא, לכל הפעולות שיתבצעו על פי הסיסמה שלך או בחשבונך. במידה שהשימוש במחשבך משותף לך ולאחרים, עליך לצאת מהאתר ולסגור את חלון הדפדפן לאחר שתסיים את הביקור באתר. אתה מסכים להודיע לחברה ללא דיחוי על כל שימוש לא מורשה בסיסמה או בחשבונך או על כל פגיעה אחרת באבטחה. החברה אינה יכולה לשאת, ולא תישא באחריות, לכל אובדן או נזק שינבעו מאי ציות שלך לתנאי שימוש אלה.

7.8. החברה לא תהיה אחראית, בשום מקרה, לפעולות לא מורשות של צדדים שלישיים, שייעשו מתוך כוונה לעקוף את נוהלי האבטחה של האתר. כן, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה ואתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה או תביעה כנגד החברה במקרה שכזה.

8. ביטול הזמנה/מכירה ו/או כשל תמורה

8.1. הנך רשאי לבטל הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו על פיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

8.2. לנוחיותך להלן תנאים עיקריים הנוגעים לאפשרות ביטול הזמנה (במקרה של סתירה בין האמור להלן להוראות חוק הגנת הצרכן, הוראות חוק הגנת הצרכן תגברנה).

8.3. ביטול של הזמנה יעשה בכתב באמצעות הודעה לכתובת דואר האלקטרוני של החברה, כמפורט באתר, לא יאוחר מ-14 ימים לאחר היום בו סופק לך המוצר, כאשר עליך מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול על ידי החברה.

8.4. תוצאות הביטול עקב פגם: הנך רשאי לבטל את הזמנה עקב פגם במוצר נשוא ההזמנה, או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך, תוך 14 ימים ממועד שבו סופק לך המוצר. במקרה שכזה, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על ביטול ההזמנה את אותו חלק ממחיר ההזמנה ששולם על ידיך, תבטל את חיובך בשל ההזמנה ולא יגבה ממך דמי ביטול כלשהם, בכפוף לכך שתשיב את המוצר לחברה בפרק הזמן הנ"ל.

8.5. תוצאות הביטול שלא עקב פגם:

8.5.1. היה ותבטל את ההזמנה שלא מהטעמים המנויים בסעיף 8.4 לעיל, לפני שביצעת במוצר נשוא ההזמנה שימוש כלשהו, תחזיר הבחרה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר ההזמנה ששולם על ידיך, תבטל את חיובך בשל ההזמנה ולא תגבה ממך סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם, ובלבד שהצגת חשבונית בגין ההזמנה. ככל שהתמורה עבור ההזמנה שבוטלה שולמה באמצעות כרטיס אשראי, תחויב בעמלת סליקת האשראי, ככל שישנה כזו. בכפוף לכך שהמוצר יוחזר קודם לחברה תקשורת בתנאים האמורים בסעיף 8.5.2 להלן.

8.5.2. היה ותבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר כאמור לעיל, תחזיר על חשבונך את המוצר נשוא ההזמנה לחברה באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא ובתנאי שלא נעשה כל שימוש. במידה והמוצר יוחזר לחברה שלא באריזתו המקורית, או באופן בו ניכר שהאריזה נפתחה לפני החזרתה, תהיה החברה רשאית לבדוק את תקינות המוצר ואת העובדה שלא נעשה בו שימוש, כתנאי להחזרת מחיר העסקה. עלות המשלוח חזרה לחברה היא על חשבון הלקוח.

8.5.3. מוצר שנשלח מחברה לביתך כמוהו כמוצר שהתקבל. היה וסירבת לקבל את החבילה יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר לחברה, על חשבונך ובעלות משלוח בסך 45 ש"ח כולל מע"מ.

8.5.4. ביטול ההזמנה יחול על הזמנות בסכום של 50 ₪ ומעלה בלבד.

8.6. החזר תמורה בכל מקרה של ביטול יתבצע באותו אופן בו התבצע התשלום ועל פי הוראות החוק.

8.7. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע נזקים, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

8.8. החברה תהא רשאית לבטל הזמנה ו/או מכירה כולה או חלקה:

8.8.1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

8.8.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

8.8.3. אם יתברר לה כי ההזמנה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית שלך ו/או מי מטעמך ו/או צד ג' כלשהו;

8.8.4. אם יתברר לה כי אתה עלול לשוב ולמכור את המוצר לצד ג' ו/או לסחור בו.

8.8.5. אם יתברר שהרכישה שנעשתה מיועדת לחו"ל.

8.9. הודעה על ביטול המכירה תימסר לך בטלפון ו/או במייל ו/או בכתב לכתובת אותה ציינת בעת ביצוע ההזמנה.

8.10. אם לאחר ההזמנה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה ההזמנה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

8.11. החברה תפרסם מדי פעם מבצעים והצעות מיוחדות ללקוחותיה באתר, והינה רשאית בכל עת, לשנות את תנאי המבצעים הנ"ל ו/או להפסיקם.

9. אחריות

9.1. אחריות בגין המוצרים

9.1.1. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה.

9.1.2. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לך או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של החברה בכל מקרה תוגבל להחזר כספך.

9.1.3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות צבע המוצר שיסופק.

9.1.4. הבחרה אינה מתחייבת לתת כל אחריות עבור המוצרים, מעבר לאחריות שתפורט בכתב במסמכים הנלווים למוצר שיירכש באתר.

9.2. אחריות כללית בגין פעילות האתר

9.2.1החברה מאפשרת לך לעשות שימוש באתר ללא תוספת תשלום, כשירות לצרכן. החברה אינה ערבה לתוכן הכלול באתר והתבססות עליו הינה על אחריותך בלבד. החברה אינה מבטיחה או ערבה לכך שהאתר יפעל תמיד ללא הפרעה ו/או שהוא יהיה נטול טעויות.

9.2.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות דפים אלו או למנוע גישה אליהם בכל עת.

9.2.3. לא ניתנת אחריות מכל סוג שהוא, בין במפורש ובין במשתמע, כולל, אך בלא הגבלה, אחריות בגין בעלות או אי-הפרה או אחריות במשתמע בגין סחירות או התאמה למטרה מסוימת, בנוגע לזמינות, דיוק, מהימנות או התוכן של דפים אלו או איכות מסחרית.

9.2.4. החברה או מי שסייע לה ליצור, להפיק, לספק ו/או לתחזק את האתר לא יישאו בכל אחריות שהיא לכל נזקים שהם, בין אם ישירים, עקיפים, מקריים או תוצאותיהם, על דמי נזק עונשיים ושכר טרחת עורכי דין, אובדן רווחים או הפרעה לניהול עסקים כתוצאה מהשימוש או חוסר האפשרות להשתמש בשירות זה, אף אם ידעו מראש על האפשרות לנזקים אלו. לכן, אתה האחראי הבלעדי לתוצאות השימוש שלך באתר. אתה מסכים לשפות, להגן ולמנוע כל פגיעה מהחברה, נושאי המשרה שלה, החברות הקשורות אליה וחברות האם שלה, וכן מספקי השירותים שלה, ספקי התוכן שלה ומעניקי רישיונותיה (להלן, ביחד – "משופים") כתוצאה או מפני כל חבות, תביעה ועלות, לרבות, שכר טרחת עורכי דין שיוציאו המשופים בקשר לכל תביעה שתנבע מהפרת תנאי שימוש אלה, המצגים, ההתחייבויות וההסכמות שלעיל.

9.2.5. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידך באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

9.2.6. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים של צד שלישי. החברה אינה מתחייבת כי קישור כלשהו יוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. בשימוש בקישור לאתר של צד שלישי, עליך לעיין ולהסכים לתנאי השימוש של אתר זה בטרם השימוש בו. בנוסף, הנך מסכים כי לחברה אין כל שליטה שהיא על התוכן המוצג באותו אתר והיא אינה יכולה לקחת כל אחריות שהיא על חומר שנוצר או פורסם באתר צד שלישי שכזה. בנוסף, לא ישתמע מקישור לאתר שאינו של החברה כי החברה תומכת באתר או במוצרים או בשירותים המוצגים באתר צד שלישי שכזה.

9.2.7. במידה המרבית המותרת על פי דין, בנוגע לתוכן שבאתר, החברה אינה עושה מצג ואינה מתחייבת בהתחייבות מכל סוג ומין כי השרת שבאמצעותו מועמד האתר חופשי מווירוסים או רכיבים אחרים אשר עלולים להדביק, לפגוע, או לגרום נזק לציוד המחשבים שלך או לכל רכוש אחר, כאשר תיגש, תגלוש, תוריד חומר מהאתר, או תשתמש בו בדרך אחרת; או שהשימוש או ההנאה שלך מהשירותים יהיו ללא הפרעה או שגיאות.

9.2.8. נעשה כל מאמץ להבטיח שהמידע המסופק על ידי החברה באתר יהיה מדויק. עם זאת, בשל אופי המדיום והסיכונים להפרעות והפסקות בשירות, האחריות מסויגת כאמור לעיל.

9.2.9. החברה אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת כאמור, אינה מעידה על חסותה של החברה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/ השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו של הפרסום.

9.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריות בגין חלקי חילוף (להלן: "אחריות חלקי החילוף") תינתן בכפוף לתנאים שלהלן:

9.3.1. אחריות חלקי החילוף תינתן רק לאחר בדיקת חלקי החילוף במעבדת Ghostek וקבלת אישור כי לא נעשה בהם כל שימוש ו/או תיקון בידי מי שלא הוסמך לכך על ידי סמסונג ו/או מי מטעמה (להלן: "אישור מעבדת "Ghostek).

9.3.2. אחריות חלקי החילוף הינה לתקופה של שלושה חודשים מיום אישור מעבדת Ghostek

.9.3.3. למען הסר ספק, אחריות חלקי החילוף חלה רק על חלקי החילוף החדשים שהותקנו במכשיר בלבד, ואינה חלה על המכשיר שבו הותקנו חלקי החילוף החדשים.

9.3.4 במקרה של קלקול ו/או פגם בחלקי החילוף במהלך תקופת האחריות (להלן: "החלקים הפגומים"), יש למסור את החלקים הפגומים לנקודת שירות שתינתן על-ידי נציג החברה כאשר עלות השילוח הינה באחריות הלקוח.

10. שונות

10.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו, בלבד.

10.2. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. עליך לעיין אפוא בתקנון בכל ביקור שלך באתר. אם תמשיך להשתמש באתר לאחר ששינינו או עדכנו תנאי שימוש אלה, פירוש הדבר כי אתה מסכים גם לתנאי השימוש החדשים.

10.3. תנאי שימוש אלה וכל התנאים הנוספים אשר מתפרסמים באתר מהווים ביחד את ההסכם השלם בין החברה לבינך בנוגע לשימוש באתר ולרכישת מוצרים באמצעותו. מחדל של החברה לעמוד על ביצוע הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה לא ישפיע על זכותה המלאה לדרוש את הביצוע בכל זמן, לאחר מכן; וויתור של החברה על הפרה לפי הסכם זה לא יהווה ויתור על ההוראה עצמה. על מנת שלוויתור של החברה יהיה תוקף, חייב הוויתור להיעשות בכתב.

10.4. חרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, ע"פ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.

10.5. אם תפיץ תוכן או תוסיף הערות באמצעות האתר, אזי אתהמעניק לחברה את הזכות לערוך, להעתיק, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות ולפרסם תוכן זה בכל צורה ובכל מדיום בהתאם לבחירתה של החברה. כמו כן, אתה האחראי הבלעדי והנושא היחיד בחבות בקשר לכל פעילויותיך אתר.

10.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אודות הרגלי הקניה שלך, מוצרים שרכשת, מוצרים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- COOKIES

10.7. להלן מפורטות אחדות מבין ההפרות אשר עלולות לגרור את הפסקת הגישה שלך לאתר על ידי החברה: העברה, פרסום, או אפשור הפצה של תוכן שאינו חוקי, מהווה לשון הרע, מזיק, מאיים, מטריד, מהווה התעללות, בעל אופי פוגע מבחינה גזעית, אתנית או דתית, וולגרי, כולל מסרים מיניים בוטים, מהווה תועבה, מוציא דיבה או מעורר התנגדות. הטרדה, איום, גרימת מבוכה או פגיעה במשתמש אחר בכל צורה בלתי ראויה. פרסום או העברה של כל חומר תוך כדי הפרה בזכויות לפרטיות או בקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו. שימוש בשפה המונית או פוגעת, התחזות לאחר. אינך רשאי להתחזות למשתמש אחר או לאדם אחר כלשהו, ניסיון לקבל סיסמה של משתמש אחר, פרסום חומר לקידום מכירות או פרסומות. העלאה של וירוסים, רוגלות ותוכנות מזיקות או זדוניות אחרות. הפרעה או ניסיון להפריע לפעילות התקינה של האתר. החברה שומרת על זכותה להוציא תכנים מהאתר בכל זמן, ובכלל זה, כל תוכן המפר אמות מידה אלה. החברה אינה אחראית לכל חומר מעורר התנגדות שתתקל בו בשעת השימוש באתר.

10.8. התוכן הנכלל באתר זה עשוי לכלול אי דיוקים טכניים או טעויות דפוס. החברה שומרת על זכותה לעדכן את התוכן לפי הנחוץ על מנת לתקן שגיאות אלה ללא הודעה.

10.9. אין בהצגת מוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם ע"י החברה.

10.10. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

10.11 מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידיך, מהווה הסכמה לקבלת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] מחהברה ובשם הדומיין הרשמי שלה , לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיו"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. הנך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה, ע"י שליחת הודעה לכתובת service@ghostek.co.il

דילוג לתוכן